Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2020 tarihinde 12:00' de yapılması kararlaştırılmıştır.