Değerli Arkadaşlar , Sayın psikiyatri mail  grup ve dernek üyeleri 

Türkiye Grup Psikoterapileri Derneğinin 24.Olağan Seçimli Genel Kurulu  10 Nisan 2014 Tarihinde  Ankara’da yapılmıştır. Prof.Dr.Hakan Kumbasar’ın Divan Başkanlığında yapılan  genel kurulda Prof.Dr.Abdülkadir Çevik  derneğin iki yılık faaliyetleri  ve mali bütçesi  hakkında bilgi vermiş, faaliyetler ve bütçe oybirliğiyle genel kurula katılan Türkiye Grup Psikoterapileri Üyeleri tarafından  kabul edilmiştir.   Gündem gereği 2014-2016 yılları için yeni yönetim,denetim, onur kurulu üyeleri gizli oy açık sayım sonucu belirlenmiştir. Seçilen arkadaşlara başarılar diler, bilgilerinize sunarım.

 

10 Nisan 2014

Onur Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Ayla Soykan  AYSEV

Prof.Dr.Cem ATBAŞOĞLU

Doç.Dr.Ülgen OKYAYUZ


Denetleme Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.Engin TURAN

Doç.Dr.Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL

Psk. Bircan KIRLANGIÇ ŞİMŞEK


Yönetim Kurul Üyeleri

Prof.Dr.Abdülkadir ÇEVİK

Prof.Dr.Işıl BULUT

Prof.Dr.Hakan KUMBASAR

Prof.Dr.Meram Can SAKA

Uzm.Dr. Berker DUMAN


Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği  üyeleri  ve Türkiye Psikiyatri Derneği üyelerine duyurulur.


Saygılarımla.                                      

Prof.Dr.Hakan KUMBASAR 

Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği 24. olağan genel kurul divan başkanı