Derneğimizin tüzüğünde amaçları arasında yer alan psikiyatri alanında görev yapan ve istekli olanlara yönelik düzenlenen psikodrama ve etkileşim grupları düzenli olarak devam etmiştir. Bildiğiniz gibi Psikodrama Eğitim gruplarına 1985 yılında Prof Dr. Abdülkadir ÖZBEK hoca tarafından Türkiyenin Değişik şehirlerinde başlanılmıştır. 1995 yılından itibaren Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Bünyesinde Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü adı ile Ankara - Îzmir - İstanbul ve Adana'da psikodrama grupları yapılmaktadır. İzmir Psikiyatri Derneği - İstanbul Terapi ve Grup Psikoterapileri Derneği - Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği bu kursların düzenlenmesi ve sürdürülmesinde karşılıklı eğitim işbirliği içinde çalışanlar yapmaktadırlar. Mart 1988 tarihi itibari ile her aşamada psikodrama kurslarına Ankara'da 90 - Îstanbul'da 120, İzmir'de 70 kişi devam etmektedir.
Artık her yıl Bergama'da Psikodrama alanında her aşamada eğitimini tamamlayan öğrencilerimize asistanlık, terapistlik ve yöneticilik diplomaları da düzenli olarak verilmektedir.

1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği arasında imzalanan ve karşılıklı hazırlanan protokol gereği kursları başarı ile tamamlayanlara verilecek diplomada bakanlık onayı yer alacaktır. Bu protokolun gerçekleşmesinde dernek yönetim kurulu aktif bir şekilde özveri ile çalışmıştır.

1996 yılından itibaren Dr. Ülkü GÜRIŞIK tarafından sürdürülen psikiyatristlere yönelik Analitik Oryantasyonlu Grup Psikoterapisi Uygulamalı Eğitimi Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği eğitim faaliyeti içinde düzenli olarak devam etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında ve psikiyatri uzmanlık eğitimi profıli çıkarılması ile ilgili hazırlıklar hakkında dernek yönetim kurulu başkanlığına yazılı bilgiler ulaştırılmaktadır.

Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Şubat 1997 ve Şubat 1998'de yapılan Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı sempozyumuna destek verilmiş ve sempozyum düzenleme kurulu tarafından derneğimize teşekkür edilmiştir.

Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı zemin kata aliminyum yerleşim panosu yaptırılarak dernek yönetim kurulu kararı ile bağış yapılmıştır.