Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin Adı :"Grup Psikoterapileri Derneği"dir. 

Derneğin Genel Merkezi ANKARA'dır.

 

Madde 2- Konu ve Amaçlar:

Grup Psikoterapileri, etkinliği yanında, zaman personel ve masraf yönünden daha ekonomik oluşu nedeni ile son 30 yılda batı dünyasında halen koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetinde çok yaygın tedavi yöntemleri durumuna gelmişlerdir. Derneğin amacı bu gelişmelere paralel olarak Türkiye'de halk ruh sağlığını koruyucu ve tedavi edici amaca yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, Grup psikoterapisi tedavi yönteminin bilimsel bir düzeyde, sağlık faaliyetlerinde, yurtda gelişmesinin yayılmasını sağlamaya çalışmaktadır.